Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-71

 
EK 71
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞINAGÖNDERİLEN
TİCARİ NİTELİKTE OLMAYAN EŞYAYA İLİŞKİN GEÇİCİ İHRACAT
BEYANNAMESİ VE TAAHHÜTNAMESİ
 
Seri No:
 
GÖNDERİLEN/GÖTÜRÜLEN EŞYANIN
 
1. Cinsi, Nev’i                  : .........................
2. Miktarı                         : ..........................
3. Kıymeti                        : ..........................
4. Gittiği Memleket         : ..........................
5. Gönderilen Firmanın
    Adı ve Adr esi                 : ..........................
 
 
EŞYA SAHİBİNİN
 
1. Adı ve Soyadı                   : ..............................
2. Tabiiyeti                           :................................
3. Pasaport No.su ve Tarihi : ..............................
4. Pasaportun Verildiği İl     :...............................
5. Adresi                               : ..............................
 
 
................ maksadıyla gönderdiğim/götürdüğüm yukarıda beyan olunan eşyayı en geç ........... tarihine kadar aynen, buna imkanolmadığı takdirde, bedelini döviz olarak yurda getireceğim/getireceğiz.
           Gümrük ve Kambiyo mevzuatına aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
 
                                                                                                                           Tarih                    İmza
ÇIKIŞ İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK İDARESİ
Gümrük Adı                               : .............................          Muayene Memuru
Tescil No.su                               : ............................           Adı Soyadı         : .....................
Tescil Tarihi                              : .............................           Sicil No              : .....................
Çıkış Tarihi                               : .............................           İmza-Tarih         : ......................
Yurtdışında Kalma Süresi         : ...............................
 
         Yukarıda özellikleri yazılı eşyanın kontrolü yapılmış, ayniyatı                                      
         uygun olarak tespit edilmiş ve yurt dışına çıkışına izin verilmiştir.                                             
     İmza-tarih ve Mühür
 
GİRİŞ İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK İDARESİ
 
Gümrük Adı             : ................................          Muayene Memuru
Tescil No.su             : ...............................           Adı Soyadı         : ....................................
Giriş Tescil Tarihi    : ..............................           Sicil No              : .....................................
Giriş Tarihi               : ..............................            İmza-Tarih         : .....................................
 
        Yukarıda özellikleri yazılı eşyanın kontrolü yapılmış ve
        tekrar yurda girişine izin verilmiştir.
İmza-tarih ve Mühür
 
DİKKAT : Bu beyanname ile yurtdışına çıkış yaptığı gümrüğün dışında başka bir gümrükten giriş yapması halinde bu beyanname yurtdışına çıkan ilk gümrüğe gönderilecektir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268435 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268435 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?