Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-75)

“EK-75
(31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli ) 
 
TAAHHÜTNAME
 
 
 
4458 Sayılı Gümrük Kanunu gereğince yabancı limanlara sefer yapacak gemileri serbest dolaşımda bulunan veya serbest dolaşımda bulunmayan yağ ve yakıt verilmesine ilişkin işlemleri gümrük idareleri nezdinde takip ederken, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin öngördüğü bütün hususlara riayet edeceğimize; aksi takdirde firmamız yetkilileri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve buna ilişkin Karar ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
            Damga Pulu
 
 
           
                                                                                                          İmza                          İmza
 
 
FİRMANIN:
 
Ünvanı                                     :
Adresi                                     :
Ticaret Sicil No                       :
Firmaya Ait Deniz Yakıt
Tankerlerinin Adları                 :
 
 

EK 75
 
  
TAAHHÜTNAME
 
 
 
4458 Sayılı Gümrük Kanunu gereğince yabancı limanlara sefer yapacak gemileri serbest dolaşımda bulunan veya serbest dolaşımda bulunmayan yağ ve yakıt verilmesine ilişkin işlemleri gümrük idareleri nezdinde takip ederken, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin öngördüğü bütün hususlara riayet edeceğimize; aksi takdirde firmamız yetkilileri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve buna ilişkin Karar ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
            Damga Pulu
 
 
           
                                                           İmza                            İmza
 
 
FİRMANIN:
 
Ünvanı                                     :
Adresi                                     :
Ticaret Sicil No                       :
Firmaya Ait Deniz Yakıt
Tankerlerinin Adları                 :

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270491 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270491 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?