Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.02.2015-29271 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 18.02.2015-29271 Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904008 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904008 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?