Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2010-27802 Resmi Gazete)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 31.12.2010-27802 Resmi gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 184 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 184 – (1) Mavi hat kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 446 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(4) Serbest dolaşımda iken ihraç edilen, ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler, ayniyet tespiti kaydıyla, yukarıdaki fıkralarda belirtilen şartlara bağlı olmaksızın, geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2011” ibaresi “1/1/2012” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

31/3/2010

27538

2

2/7/2010

27629

3

2/12/2010

27773

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580244 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580244 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?