Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi kapsamında talebin ne şekilde yapılacağı hk.

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :40216608/145[GGM-03]

Konu   :Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi kapsamında talebin ne şekilde yapılacağı hk.

18.09.2015 / 10632471

 

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi; “Serbest bölgede üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi durumunda beyan sahibinin talebi halinde Kanunun 161 inci maddesi, talep olmaması halinde ise aynı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine göre gümrük vergileri hesaplanır.” Hükmünü amirdir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi konusu talebin hangi şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunun açıklığa kavuşturulması yönünde taleplerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi kapsamında Gümrük Kanununun 161 inci maddesi hükümlerine göre vergi hesaplanması yönünde talepte bulunulmak istenilmesi halinde, yükümlüsünce BİLGE Sisteminde tescil aşamasında beyannamenin açıklamalar veya 44 no.lu hanesinde söz konusu talebin belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda beyanname tescil edildiğinde, beyanname nüshasının 44 no.lu hanesinde de Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesine göre talepte bulunulduğu görülecektir.

Diğer taraftan, talebin beyannamede belirtilmemiş olması durumunda Gümrük Kanununun 161 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılmayacaktır.

Bilgi ve gereği ile bağlantınız ilgili gümrük müdürlüklerinde yükümlülere ilan edilmek suretiyle duyurulmasını rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Batı Akdeniz, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara, Ege, GAP, İpekyolu, İstanbul, Orta Akdeniz, Orta Anadolu, Orta Karadeniz, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291852 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291852 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?