Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkrası iptal edilmiştir.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.21.0.GGM.0.10.01.

Konu   :


14.09.2011/4486

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
Bakanlığımıza 09/09/2011 tarihinde tebliğ olunan, bir örneği ilişikte gönderilen  Danıştay 7. Dairesinin 21/06/2011 tarih ve Esas no:2009/8888 Karar no: 2011/ 3510 sayılı kararı ile 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan " sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine"  ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkrası iptal edilmiştir.


Bilgi ve gereğini rica ederim.
Halit HANOĞLU

Genel Müdür Yrd.V.DAĞITIM             :

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287157 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287157 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?