GümrükMüşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (2010/4)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.161.02.03.02
Konu : GümrükMüşavirleri Asgari Ücret Tarifesi .
 
22/01/2010
GENELGE
( 2010/ 4)
İLGİ: 31/12/2009 tarihli, 2009/125 sayılı Genelge.
5911 sayılı Kanunla değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca 2010 yılı için öngörülen "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ve "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi" ile "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları" yeniden değerlendirilmiş ve ekteki haliyle Müsteşarlık Makamınca uygulamaya esas olacak şekilde 22/01/2010 tarihli, 2010/3 sayılı Onay ile uygun bulunmuştur.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
-Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
-Ankara, İstanbul, Mersin, Bursa ve İzmir
Gümrük Müşavirleri Derneklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896901 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896901 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?