GümrükMüsavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/26)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00. 161.02.03.02 28/06/2010
Konu : GümrükMüsavirleri Asgari Ücret Tarifesi .
 
GENELGE
( 2010/ 26 )
5911 sayılı Kanunla degisik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ıncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca 2010 yılı için öngörülen;
1) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin ithalat hizmet konuları ITH-14 nolu kısmına; Gümrük tarife cetvelinin 72 nci faslında yer alan demir ve çelik ürünleri ithalatının eklenmesinin,
"14) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin ITH-10'da yeralan; boru hatları veya elektrik telleri ile tasınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akıs halinde olan esyanın ithalatı islemlerinde Uygulama Esasları'nın 4 üncü maddesinde ki CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz."
''15) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin Danısmanlık Ücretleri hizmet konuları
kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri için de geçerlidir'' maddelerinin eklenmesi Müstesarlık Makamının 22/06/2010 tarihli, 2010/49 sayılı Onayı ile uygun bulunmustur.
Ayrıca, Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesinde yer alan CIF kıymet esasına göre gümrük savirligi hizmet ücretinin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında gözönüne alınan CIF kıymet dikkate alınacaktır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301441 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301441 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?