Gümrüksüz Satış Mağazalarında Teminat Uygulamaları

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608/169.99   19.12.2014 / 4663738

Konu   :Gümrüksüz Satış Mağazalarında Teminat Uygulamaları

 

MRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi       :15.12.2014 tarihli ve 40216608-157.01/00004558235 sayılı yazımız

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği 552 nci maddesi hükmü gereğince;
“(1) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının kuruluş, işleyiş ve eşya satışına ilişkin esaslar, 13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(2) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının kuruluş, işleyiş ve eşya satışına ilişkin Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin "Faaliyete geçebilmek için aranan şartlar" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ise
"Faaliyete geçebilmek için kamu kuruluşları dışındaki firmalarca mağazaların faaliyet konuları ve yerlerine göre Gümrük Kanunu uyarınca aranacak vergi ve cezaya karşılık olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek tutardaki nakdin veya banka teminat mektubunun veya hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak mağazanın denetimi altında bulunduğu gümrük müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir."

hükümlerini amirdir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, gümrüksüz satış mağazaları ve depoları için, Gümrük Yönetmeliğinde ve ilgide kayıtlı yazımızda antrepolar için belirlenen teminat hükümlerden ayrı olarak; 26.03.2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 seri no’lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) belirtilen miktarlarda teminatın alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903883 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903883 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?