E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369427 Ziyaretçi

Güncel Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oaranları III Sayılı Liste (A) ve (B) Cetveli)

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ (1)

(Değişik: 13/2/2011-6111/87 md.)

 

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

 

Uygulanacak

 Vergi

Oranı (%)

Asgari

Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

Uygulanacak

Asgari

Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

25 (1)

-

 

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63,3

63 (1)

0,44

0,62(1)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

63,3

0 (1)

2,44

3,44 (1)

2204.10

Köpüklü şaraplar

275,6

0 (1)

16,12

23,19 (1)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

275,6

0 (1)

22,1

31,81 (1)

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

275,6

0 (1)

17,55

25,25 (1)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

275,6

0 (1)

2,44

3,44 (1)

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

275,6

0 (1)

85,8

102,12 (1)

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

275,6

0 (1)

85,8

102,12 (1)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

275,6

0 (1)

85,8

102,12 (1)

(1)  Bu mallara ilişkin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 5 inci  maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.-

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

    275,6

 

0 (1)

71,5

 

97,16  (1)

 

2208.50

Cin ve Geneva

275,6

0 (1)

57,2

81,3  (1)

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

275,6

0 (1)

57,2

81,3  (1)

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

275,6

 

0 (1)

85,8

 

87,12 (1)

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

275,6

 

0 (1)

85,8

 

102,12 (1)

 

2208.70

Likörler

275,6

0 (1)

78,65

102,12 (1)

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

275,6

0 (1)

85,8

102,12  (1)

 

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

275,6

 

0 (1)

51,48

 

77(1)

 

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

275,6

 

0 (1)

51,48

 

77 (1)

 

 

(B) CETVELİ (2)(3)

 

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

 

Uygulanacak

 Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi

Tutarı (TL)

Uygulanacak Asgari

Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

63

 

69 (2)

0,1325

 

0,1450 (3)

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

63

 

69 (2)

0,1325

 

0,1450 (3)

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

63

 

69  (2)

0,1325

 

0,1450 (3)

 

(1)  Bu mallara ilişkin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 5 inci  maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) 21/10/2011 tarihli ve 2011/2343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, bu cetveldeki mallar için belirlenen vergi oranının 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2012 tarihine kadar % 65 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

(3)  Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve  2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

69 (2)

0,1325

0,1450 (1)

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

63

      69 (2)

0,1325

0,1450 (1)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

69 (2)

0,1325

0,1450 (1)

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

63

 

69 (2)

0,1325

 

0,1450 (1)

2403.10.10.00.19

Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

 

69 (2)

0,1325

 

0,0375(1)

2403.10.90.00.19

Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

63

 

69 (2)

0,1325

 

0,0375(1)

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

 

69 (2)

0,1325

 

0,1450 (1)

(1)  Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve  2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) 21/10/2011 tarihli ve 2011/2343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, bu cetveldeki mallar için belirlenen vergi oranının 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2012 tarihine kadar % 65 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.