E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
504671 Ziyaretçi

--------Güney Kore’den 5408 pozisyonundan yapılan asetat kumaş ithalatları

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı   :16934678/180.99

Konu  :Güney Kore STA

24.03.2015 / 6824876

DAĞITIM YERLERİNE

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan alınan 20.02.2015 tarihli ve 442-B/01 sayılı İnceleme Raporu'nun "Değerlendirme ve Sonuç" kısmında;

"- Güney Kore’den 5408 pozisyonundan yapılan asetat kumaş ithalatlarında yapılan/ibraz edilen menşe beyanlarının, Türkiye Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesi hükmü gereğince sonradan kontrolünün yapılmasının, menşe beyanı kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemlerinin bu şekilde tamamlanmasının, ... Uygun olacağı düşünülmektedir." denilmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.


Hasan KÖSEOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür
 
 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri