E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,49 TL
1 € = 4,19 TL
15062504 Ziyaretçi

Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 19.04.2011-27910 Resmi Gazete

Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

             MADDE 1 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı "Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile 4/3/2011 tarihli ve 2011/1523 sayılı "Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca, Gürcistan menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir."          

             MADDE 2 Aynı Tebliğ'in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı "Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile 4/3/2011 tarihli ve 2011/1523 sayılı "Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar"a dayanılarak hazırlanmıştır."

             MADDE 3 Aynı Tebliğ'in eki Ek-2'de yer alan "Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi"ne aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen tarife kontenjanı eklenmiştir.

 

Tarife
Kontenjanı
Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife

Kontenjanı

Dönemi

Bir Defada Talep

Edilebilecek

Azami Tarife

Kontenjanı

Miktarı

Tahsisat

Yapılacak

Firma

Türü

Tahsisat

Yöntemi

Tahsisat

Önceliği

Bulunan

Kurum ve

Kuruluşlar

GÜR26

1208.90

Diğerleri

01.01-31.12

500 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

 

             MADDE 4 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.