Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2014/6534)

Karar Sayısı : 2014/6534        04.07.2014-29050 Resmi Gazete

Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/6/2014 tarihli ve 1208098 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bak anlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HAM  PETROL   VE  JET  YAKITININ    TURKiYE    UZERiNDEN     KARA YOLU  VEYA DEMiRYOLU    iLE   TASINMASINA     İLİŞKİN   KARARDA    DEGiSiKLiK  YAPILMASINA  DAiR   KARAR

 

MADDE     1-    18/07/2011 tarihli   ve   2011/2033    sayılı  Bakanlar   Kurulu  Kararı   ile yürürlüğe konulan Ham Petrol ve Jet Yakmmn Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlliskin Kararın  4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "transitine" ibaresi "transitine veya ihracına" olarak degistirilmistir,

 

MADDE 2- Aym Karann 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmistir,

"(2) Bakanlık, acil ve gerekli görülen hallerde, bu Karar hükümlerine bağlı kalmaksızın  Karara  konu  esyanın  karayolu  veya  demiryoluyla  transitine  veya ihracına  izin vermeye yetkilidir."

 

MADDE 3- Aynı Kararın gecici 2 nci maddesinin birinci fikrasında gecen "transitine' ibaresi "transitine veya ihracına",  birinci ve ikinci fikrasında geçen "üç yıl"  ibareleri ise "beş yıl" olarak degistirilmistir.

 

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293499 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293499 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?