HANGİ BELGELER GEREKMEKTEDİR?

HANGİ BELGELER GEREKMEKTEDİR?

Müracaat İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?


1) 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından alınmış heyet raporunun aslı;


Söz konusu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve durumuna göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmiş olması gerekir. İlgili kişi tarafından yurt dışında ikamet edildiği sırada resmi bir hastaneden alınan rapor ibraz ediliyorsa, raporun dış temsilciliklerimizce onaylanmış olması gerekir.


2) Bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılacak araç için H sınıfı sürücü belgesi,


3) Yurt dışında ikamet eden malul ve sakat kişiler için; ikametin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan taşıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,


4) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan malul ve sakat kişiye yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş bağış belgesi,


5) Aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi,


6) Özel tertibata ilişkin fatura,


7) Nüfus cüzdanı örneği,


8) Bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılmayan aracın ithalinde hukuki tasarruf ehliyetini haiz olmayanlar için; vasilik belgesi,


9) Bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılmayan araç için kişilerin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,


10) Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurt dışı giriş-çıkış kayıtları,

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270679 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270679 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?