Harçlar Kanunu Sirküleri / 11 (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar)

                                                                         T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Harçlar Kanunu Sirküleri / 11

Konusu   : Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar

Tarihi     :  23/05/2011

Sayı        : HK-11/2011-1

İlgili Olduğu Maddeler : 492 Sayılı Harçlar Kanunun 108 inci maddesi ve bu Kanuna bağlı  (8) sayılı tarifenin VI/18 inci fıkrası. 

1-Giriş :

Özel eğitim ve rehabilitasyon kuruluşlarına ait düzenlenen işletme ruhsatnamelerinin 492 sayılı Harçlar Kanunu karşısındaki durumu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme :

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 108 inci maddesinde, "İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir." denilmektedir.

Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI/18 inci fıkrasına istinaden özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri; ilk öğretim seviyesindeki özel okullar, lise seviyesindeki özel okullar ile özel dersaneler olmak üzere her yıl ayrı ayrı harca tabi tutulmaktadır.

3- Sonuç:

Yukarıda yer alan Kanun hükmü ve tarife esaslarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, özel eğitime gereksinimi olan kişilerin değerlendirilmesi, eğitimi, terapisi ve rehabilitasyonu amacıyla kurulmuş olan sağlık kuruluşları 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun VI/18 inci fıkrasında yer alan kurumlar kapsamında olmadığından, bu kuruluşların almış oldukları işletme ruhsatnamelerinin harca tabi tutulmaması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285934 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285934 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?