Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/5)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/ 5)

 

Madde 1- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşya (kadastral haritalar hariç) ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın  (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.) gümrük beyannamelerinin tescilinde:

-Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),

-Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı)

uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.P.

Eşyanın tanımı

49.05

Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil)

85.23

Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler.

 

madde 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/5) sayılı “Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Madde 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268419 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268419 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?