Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat : 2009/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (M.)
HARP SİLAHLARI, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/2)
 
             MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyalar, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.
 
       G.T.İ.P.                 Eşyanın Tanımı                                                                                      
93.01                             Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.10.00.00.00          Revolverler ve tabancalara ait olanlar
9305.91.00.00.00          93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9306.30.10.10.00          93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00          Diğerleri
9306.30.30.00.00          Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.10.00.00          Harp silahlarına ait olanlar
 
             MADDE 2 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/2) sayılı “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15936273 Ziyaretçi