Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

HARP SİLAHLARI, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2011/ 2)

 

Madde 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alan firmalar da bu Tebliğ’de belirtilen eşyayı ithal edebilir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

93.01

Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)

9305.10.00.00.00

Revolverler ve tabancalara ait olanlar

9305.91.00.00.00

93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar

9306.30.10.10.00

93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar

9306.30.10.90.00

Diğerleri

9306.30.30.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

9306.90.10.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

 

Madde 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/2) sayılı “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ” değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

   Madde 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260439 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260439 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?