E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 4,31 TL
15319351 Ziyaretçi

Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat:(2010/2)

  Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
HARP SİLAHLARI, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2010/ 2)
 
                Madde 1- (1)Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.
(*1)“(2) Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alan firmalar da bu Tebliğ’de belirtilen eşyayı ithal edebilir.”[(*1)01.07.2010-27628 Resmi Gazete ile eklenmiştir)
 
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
93.01
Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.10.00.00.00
Revolverler ve tabancalara ait olanlar
9305.91.00.00.00
93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9306.30.10.10.00
93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00
Diğerleri
9306.30.30.00.00
Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.10.00.00
Harp silahlarına ait olanlar
 
Madde 2- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/2) sayılı “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
                Madde 3- (1)Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
                Madde 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.