Hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin Kurallar

SİRKÜLER    NO         :2012/09
SİRKÜLER TARİHİ   :06.02.2012
SİRKÜLER KONUSU: Hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin Kurallar

Ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin kuralları   01.02.2012 tarih ve 28191 sayılı resmi gazetede yayımlanan HAYVANSAL ÜRÜNLERİN KİŞİSEL SEVKİYATLARININ ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/11) ile belirlenmiş bulunmaktadır. Firmalar nezdine görev yapan personelin görev veya seyahat nedeniyle yurt dışına çıkması ve beraberlerinde hayvansal menşeili ürün getirmesi sırasında sıkıntı ile karşılaşmaması için bu kurallara riayet etmesi önem arz etmektedir. Ayrıca internet, telefon ve posta yolu ile gelecek olan eşyalarda bu kapsamda denetime tabi tutulacaktır.

Buna göre,

1-Tebliğin Ek-1’inin birinci bölümünde listelenen ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmeyen(*) ürünler kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilemez ve Türkiye’ye gönderilemez. Aşağıdaki  Listede belirtilen ürünlerin kişisel sevkiyatı yasaktır.

Tarife Pozisyonu    Tanımı    Niteliği ve Açıklama
Ex Fasıl 2
(0201-0210)    Et ve yenilebilir sakatat    Kurbağa bacağı hariç
(0208 90 70)
0401-0406    Süt ürünleri    Hepsi
0504 00
Hayvanların (balıkların dışında kalan) bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (tamamı veya parçaları) (taze, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)    Hepsi,  kılıflar hariç
1501    Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dâhil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 veya 1503 tarife pozisyonlarındakiler dışında kalan)    Hepsi
1502    Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 tarife pozisyonlarındakiler dışında kalan)    Hepsi
1503 00    Lard stearini, sıvı lard yağı, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsifiye edilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde işlenmemiş)    Hepsi
1506 00    Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)    Hepsi
1601 00    Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosis, salam gibi et ürünleri ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları    Hepsi
1602    Diğer hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış et, sakatat veya kan    Hepsi
1702 11    Laktoz ve laktoz şurubu    Hepsi
Ex 1901     Malt hülasası, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasasının gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen yağının çıkarılması esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 40'dan az kakao içerenler), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, 0401 den 0404’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen yağının çıkarılması esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 5'den az kakao içerenler)    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar
Ex 1902    Makarnalar (pişirilmiş veya doldurulmuş (et veya diğer maddelerle) veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın), spagetti, makaroni, noodles (şehriye), lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi, kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar
Ex 1905 90    Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer fırıncılık ürünleri (kakao içersin içermesin), gofretler, farmasötik amaçlı kullanıma uygun boş kapsüller, mühür güllacı ve benzeri ürünler    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar
Ex 2004    Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış, dondurulmuş), (2006 tarife pozisyonundaki ürünler dışında kalan)    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar
Ex 2005    Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış,  dondurulmamış), (2006 tarife pozisyonundaki ürünler dışında kalan)    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar

Ex 2103    Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar, hardal unu, kaba unu ve hardal    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar
Ex 2104    Çorbalar, et suları ve müstahzarları, homojenize kompozit gıda müstahzarları    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar
Ex 2105 00    Dondurma ve yenilebilir buzlar (kakao içersin içermesin)    Sadece süt içeren müstahzarlar
Ex 2106    Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları    Sadece et ve/veya süt içeren müstahzarlar-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)Veteriner kontrollerine tabi olmayan belirli kompozit ürünler ve gıda maddeleri
MADDE 8 – (1) Herhangi bir et ürünü içermeyen insan tüketimine yönelik aşağıdaki kompozit ürünler veya gıda maddeleri veteriner kontrollerine tabi değildir:
a) İçeriğinin yarısından azı et ürünü dışında herhangi bir diğer işlenmiş ürün olan ve aşağıdaki koşulları karşılayan kompozit ürünler:
1) Ortam sıcaklığında rafta bozulmadan kalabilen veya herhangi bir ham ürünün denatüre olacak şekilde üretim süreci boyunca içeriği tamamen pişirilmiş veya ısıl işlemden geçirilmiş.
2) İnsan tüketimine yönelik olduğu açıkça tanımlanmış.
3) Temiz konteynerlerde güvenli bir şekilde paketlenmiş veya mühürlenmiş.
4) Kompozit ürünün paket sayısı, miktarı ve doğası, içerik, üretici ve menşe ülke hakkındaki bilgileri bir arada verecek şekilde ticari bir belgenin eşlik ettiği ve Türkçe etiketlenmiş.
b) Ek-2’de listelenen kompozit ürünler veya gıda maddeleri.(2) Aşağıda belirtilen durumlarda, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde(**) belirtildiği gibi, insan tüketimine yönelik hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatları anılan Yönetmeliğin ikinci bölümündeki kurallara tabi olmaz: (***)

a) Bu Tebliğin Ek-2’sinin birinci bölümünde yer alan aşağıda  listelenen ürünlerin tek başına veya bir aradaki miktarı 2 kg’ı aşmadığında.

BÖLÜM 1
5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatları
Aşağıdaki koşulları sağlayan toz haline getirilmiş bebek sütü, bebek gıdası ve tıbbi nedenlerle gerek duyulan özel gıdalar:
1)    Açılmadan önce soğutma gerektirmeyen ürünler.
2)    Son tüketiciye doğrudan satış için paketlenen tescilli markalı ürünler.
3)    Kullanılmadıkça paketlemesi bozulmayan ürünler.

b) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan iç organları “(İç organlar: Göğüs, karın ve pelvis boşluğundaki organlar, soluk borusu ve yemek borusu ile kanatlı hayvanlarda kursağı)” çıkarılmış taze veya hazırlanmış balıkçılık ürünleri veya işlenmiş balıkçılık ürünlerinin tek başına veya bir aradaki miktarı 20 kg’ı aşmadığında veya bir balık olması durumunda, ağırlığı ne olursa olsun bir balık.
c) Birinci fıkrada ve ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde veya Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler dışında kalan ürünlerin tek başına veya bir aradaki miktarı 2 kg’ı aşmadığında.

(3) Bu Tebliğin Ek-1’inin ikinci bölümünde belirtilen ve aşağıda listelenen ürünler kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilemez ve Türkiye’ye gönderilemez.
BÖLÜM 2
5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hayvansal ürünlerin listesi
Tarife Pozisyonu    Tanımı    Niteliği ve Açıklama
0511    Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler, Fasıl 1 veya Fasıl 3’de yer alan, insan tüketimi için uygun olmayan ölü hayvanlar   
Ex 2309    Hayvan beslemesinde kullanılan türde müstahzarlar    Sadece ev ve süs hayvanı yemi,  köpek çiğneme ürünleri, et veya süt içeren karışımları

(4) Tebliğin Ek-2’sinin ikinci bölümünde yer alan ve aşağıda  listelenen ürünlerin tek başına veya bir aradaki miktarı 2 kg’ı aşmadığında, ev ve süs hayvanlarının beslenmesine yönelik hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatları, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin ikinci bölümündeki(***) kurallara tabi olmaz.

Ek-2  BÖLÜM 2
5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatları

Aşağıdaki koşulları sağlayan ve tıbbi nedenlerle gerek duyulan özel ev ve süs hayvanı yemleri:
1)    Açılmadan önce soğutma gerektirmeyen ürünler.
2)    Son tüketiciye doğrudan satış için paketlenen tescilli markalı ürünler.
3)    Kullanılmadıkça paketlemesi bozulmayan ürünler.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(**)İstisnai uygulamalar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümü:
a) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi ve bu maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen miktarı aşmaması koşuluyla, yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimlerine yönelik ürünlere uygulanmaz.
b) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi, dördüncü fıkraya göre belirlenen miktarı aşmaması ve ticari olarak ithalatı amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünlere uygulanmaz.
ç) Ürünlerin miktarının dördüncü fıkraya göre belirlenen miktarı aşmadığı durumlarda, hermetik olarak kapatılmış kaplarda en az 121 oC’de 3 dakikaya eşdeğer ısıl işleme tabi tutulmuş aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:
1) Yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimleri için amaçlanan ürünler.
2) Ticari olarak ithalatı amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünler.


(***)

İKİNCİ BÖLÜM
Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesi
Sevkiyatın ülkeye girişi ve ön bildirim
MADDE 5 – (1) İhracatçı ülkelerden gelen sevkiyatların bu Yönetmelikte belirtilen veteriner kontrolleri yapılmadan ülkeye girişine izin verilmez.
(2) Sevkiyatlar ülke topraklarına Bakanlıkça belirlenen veteriner sınır kontrol noktalarından giriş yapar.
(3) Sevkiyattan sorumlu kişi, ürünlerin kontrolünün yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeyi uygun şekilde doldurarak yazılı veya elektronik olarak önceden teslim etmekle sorumludur.
(4) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü gemi ve uçakların manifestolarını inceleyebilir, manifestoların bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen beyan ve belgelerle tutarlı olup olmadığını kontrol edebilir.
(5) Gümrük idareleri, sevkiyatların gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımına sadece 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgede yer alan koşullara uygun olarak izin verir.
(6) Bu maddenin uygulanması ile ilgili ayrıntılı kurallar Bakanlık tarafından belirlenir.
Veteriner kontrolleri
MADDE 6 – (1) Her bir sevkiyat, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, resmi veteriner hekim sorumluluğunda veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri tarafından 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi tutulur.
(2) Resmi veteriner hekim, her bir sevkiyatı, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere göre ulusal veri tabanından kontrol eder. Resmi veteriner hekim ulusal veri tabanının devamlılığı için tüm işlemlerin girişinin yapılmasından sorumludur.
(3) Her bir sevkiyat, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımına bakılmaksızın aşağıdaki hususlar açısından belge kontrolüne tabi tutulur:
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sertifika veya belgelerde yer alan bilgilerin 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca önceden gönderilen bilgilerle uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi.
b) İthalat durumunda, veteriner sağlık sertifikası veya diğer belgelerde yer alan ayrıntıların talep edilen garantileri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi.
(4) 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen özel durumlar dışında, resmi veteriner hekim aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirir:
a) Her bir sevkiyatın, ürünlere eşlik eden sertifika ve belgelerde verilen bilgilerle uyumlu olup olmadığını tespit etmek üzere aşağıdaki şekilde kimlik kontrollerini yapar:
1) Ürünlerin konteynerlerle geldiği durumlarda, ulusal mevzuatın gerektirdiği şekilde ihracatçı ülkenin resmi veteriner hekimi veya yetkili makamı tarafından uygulanan mühürlerin bozulmadığının ve mühür üzerinde yer alan bilgilerin, eşlik eden belge veya sertifikalarla uyumluluğunun doğrulanması.
2) Diğer durumlarda, tüm ürün türleri için, menşe ülke ve işletmeyi tanımlayan damgalar, resmi işaretler ve sağlık işaretlerinin mevcudiyeti, bunların sertifika ve belgede belirtilenlerle uyumu ve ambalajlı veya paketlenmiş ürünlerin ilgili mevzuatta öngörülen etiketleme kurallarına uygunluğunun kontrol edilmesi.
b) Her bir sevkiyatta aşağıdaki şekilde fiziksel kontrolleri yapar:
1) Fiziksel kontroller, ürünlerin mevzuat şartlarını karşıladığını ve sevkiyata eşlik eden sertifika veya belgede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanımı için uygunluğunu tespit etmek üzere gerçekleştirilir. Kontroller, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan kriterlere uygun olarak yapılır.
2) Fiziksel kontroller, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak belirlenmiş sıklıklara göre, yerinde herhangi bir laboratuvar testi ve/veya analiz için herhangi bir resmi numune alma işlemi yapmadan önce gerçekleştirilir.Uygulama tebliği ve eki ektedir.

Bilgilerinize sunarım.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898977 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898977 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?