Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Tahsisi ve Değer Tespitine ilişkin 2008/3 Sayılı Genelge

Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Tahsisi ve Değer Tespitine ilişkin 2008/3 Sayılı Genelge

T.C.

B A Ş B A K A N L I K

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Konu : Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Tahsisi ve Değer Tespiti  

GENELGE: 2008/3

MADDE 1- 19/10/2006 tarihli ve 2006/2 sayılı Genelgenin 1 inci maddesinin a ve b bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" a) Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde İşletici, B.K.İ. ve kullanıcılar tarafından inşa ettirilen bina ve tesisler, faaliyet ruhsatı süresinin sona ermesi veya faaliyet ruhsatının iptali nedeniyle Hazineye intikal eder. Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince Hazineye intikal eden bina ve tesislerde faaliyette bulunmak isteyenler için Serbest Bölge Müdürlüğünce duyuru yapılır. Duyuru tarihinden itibaren 20 gün sonra talepler Serbest Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak alınır.?

? b) Hazineye intikal eden bina ve tesislerde faaliyette bulunmak isteyenler için, bu bina ve tesislerin değer tespiti Genel Müdürlükçe teşkil edilecek Komisyon tarafından yapılır. Komisyon, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen Genel Müdürlük personeli, ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü personeli ve  BKİ/işletici veya ilgili kamu kuruluşu elemanı olmak üzere en az 3 kişiden oluşur. Değer tespiti, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği? ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan "Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük?te belirlenen aşınma payı dikkate alınarak yapılır. Tespit edilen değer, Komisyonun değer tespiti yaptığı tarihteki Merkez Bankası efektif alış kurundan, ABD Dolarına dönüştürülür.

Yapılan değer tespiti, faaliyete bulunmak isteyenlere Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir. Hazineye intikal eden bina veya tesislerde faaliyette bulunmak isteyen gerçek yada tüzel kişilere, bu bina veya tesisler en yüksek teklif verene tahsis edilir.?

MADDE 2- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268408 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268408 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?