Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 28.09.2011-28068 Resmi Gazete

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 ‒ 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in eki “Ek-2” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-2

Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

HRV01

04.03

YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV02

04.06 (0406.90.29.00.00, 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12,

0406.90.32.00.91,

0406.90.32.00.92,

0406.90.50.00.00, 0406.90.86.00.00, 0406.90.87.00.00, 0406.90.88.00.00 hariç)

Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler

01.01-31.12

150 Ton

Ü,T,İ

TTY

HRV03

0808.10 (0808.10.80.00.11, 0808.10.80.00.13, 0808.10.80.00.14 hariç)

Elma

01.01-31.12

250 Ton

Ü,T,İ

TTY

HRV04

10.05

Mısır

01.12-31.05

10.000 Ton

T

TTY

TMO

HRV05

16.04 (1604.16.00.00.00, 1604.20.40.00.00.00, 1604.20.70.00.00.00 hariç)

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV06

17.04

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV07

18.06 (1806.10.15.00.00 hariç)

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV08

1901.10

Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar(perakende satılacak hale getirilmiş)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV09

1901.90

Diğerleri

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV10

19.02 (1902.20.10.00.00, 1902.20.30.10.00,

1902.20.30.90.00 hariç)

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV11

19.04

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (cornflakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV12

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV13

20.09 (2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.21.00.00.00, 2009.29, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79, 2009.80.71.00.00, 2009.80.96.00.00 hariç)

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın

01.01-31.12

20 Ton

T

EOTY

HRV14

2103.90

Diğerleri

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV15

2104.10

Çorbalar, et suları ve müstahzarları

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

HRV16

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç)

01.01-31.12

200.000 lt

Ü,T,İ

EOTY

HRV17

2203.00

Malttan üretilen biralar

01.01-31.12

200.000 lt

Ü,T,İ

EOTY

HRV18

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

01.01-31.12

50.000 lt

Ü,T,İ

EOTY

HRV19

2309.90

Diğerleri

01.01-31.12

50 Ton

Ü,T,İ

EOTY

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15908410 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15908410 Ziyaretçi