E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369455 Ziyaretçi

Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2013/4963)

Karar Sayısı : 2013/4963     01.07.2013-28694 Resmi Gazete

             Ekli “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/6/2013 tarihli ve 42288 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 30/6/2003 tarihli ve 2003/5869 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.