E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015714 Ziyaretçi

Hububat (www.orgTR.org)

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
10.01 Buğday ve mahlut:
- Makarnalık buğday (durum buğdayı):
1001.11.00.00.00 - - Tohumluk - 200
1001.19.00.00.00 - - Diğerleri - 200
- Diğerleri:
1001.91 - - Tohumluk:
1001.91.10.00.00 - - - Kaplıca (kızıl) buğday - 200
- - - Adi buğday ve mahlut:
1001.91.20.00.11 - - - - Adi buğday - 200
1001.91.20.00.12 - - - - Mahlut - 200
1001.91.90.00.00 - - - Diğerleri - 200
- - Diğerleri:
1001.99.00.00.11 - - - Adi buğday - 200
1001.99.00.00.12 - - - Mahlut - 200
1001.99.00.00.13 - - - Kaplıca (kızıl) buğday - 200
10.02 Çavdar
1002.10.00.00.00 - Tohumluk - 200
1002.90.00.00.00 - Diğerleri - 200
10.03 Arpa:
1003.10 - Tohumluk:
1003.10.00.00.11 - - Beyaz arpa - 200
1003.10.00.00.19 - - Diğerleri - 200
1003.90 - Diğerleri:
1003.90.00.00.11 - - Beyaz arpa - 200
1003.90.00.00.12 - - Maltlık arpa - 200
1003.90.00.00.19 - - Diğerleri - 200
1004.00 Yulaf
1004.10.00.00.00 - Tohumluk - 200
1004.90.00.00.00 - Diğerleri - 200
10.05 Mısır:
1005.10 - Tohumluk:
- - Melezler:
1005.10.13.00.00 - - - Üçlü melez - 200
1005.10.15.00.00 - - - Tek melez - 200
1005.10.18.00.00 - - - Diğerleri - 200
1005.10.90.00.00 - - Diğer tohumluklar - 200
1005.90 - Diğerleri :
1005.90.00.00.11 - - Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) - 200
1005.90.00.00.19 - - Diğerleri - 200
10.06 Pirinç:
1006.10 - Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik):
1006.10.10.00.00 - - Tohumluk olanlar - 50
- - Diğerleri:
- - - Yarı haşlanmış:
1006.10.21.00.00 - - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.10.23.00.00 - - - - Orta taneli - 50
- - - - Uzun taneli:
1006.10.25.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50
1006.10.27.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
- - - Diğerleri:
1006.10.92.00.00 - - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.10.94.00.00 - - - - Orta taneli - 50
- - - - Uzun taneli:
1006.10.96.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50
1006.10.98.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
1006.20 - Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç:
- - Yarı haşlanmış:
1006.20.11.00.00 - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.20.13.00.00 - - - Orta taneli - 50
- - - Uzun taneli:
1006.20.15.00.00 - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50
1006.20.17.00.00 - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
- - Diğerleri:
1006.20.92.00.00 - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.20.94.00.00 - - - Orta taneli - 50
- - - Uzun taneli:
1006.20.96.00.00 - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50
1006.20.98.00.00 - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
1006.30 - Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl-
mış veya perdahlanmış olsun olmasın):
- - Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:
- - - Yarı haşlanmış:
1006.30.21.00.00 - - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.30.23.00.00 - - - - Orta taneli - 50
- - - - Uzun taneli:
1006.30.25.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50
1006.30.27.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
- - - Diğerleri:
1006.30.42.00.00 - - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.30.44.00.00 - - - - Orta taneli - 50
- - - - Uzun taneli:
1006.30.46.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'tenküçük olanlar - 50
1006.30.48.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
- - Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:
- - - Yarı haşlanmış:
1006.30.61.00.00 - - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.30.63.00.00 - - - - Orta taneli - 50
- - - - Uzun taneli:
1006.30.65.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50
1006.30.67.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
- - - Diğerleri:
1006.30.92.00.00 - - - - Yuvarlak taneli - 50
1006.30.94.00.00 - - - - Orta taneli - 50
- - - - Uzun taneli:
1006.30.96.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50
1006.30.98.00.00 - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50
1006.40.00.00.00 - Kırık pirinçler - 50
10.07 Tane darı (koca darı):
1007.10 - Tohumluk:
1007.10.10.00.00 - - Melezler - 200
1007.10.90.00.00 - - Diğerleri - 200
1007.90.00.00.00 - Diğerleri - 200
10.08 Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat
1008.10.00.00.00 - Kara buğday - 200
- Darı (cin ve kum darı)
1008.21 - - Tohumluk:
1008.21.00.00.11 - - - Darı - 200
1008.21.00.00.12 - - - Akdarı - 200
- - Diğerleri:
1008.29.00.00.11 - - - Darı - 200
1008.29.00.00.12 - - - Akdarı - 200
1008.30.00.00.00 - Kuş yemi - 200
1008.40.00.00.00 - Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.) - 200
1008.50.00.00.00 - Kinoa (Chenopodium quinoa) - 200
1008.60.00.00.00 - Buğday ve çavdar melezi - 200
1008.90.00.00.00 - Diğer hububat - 200