İhracat 2005/13 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhracat 2005/13 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

 

(İhracat: 2005/13) 

(25/10/2005 tarihli ve 25977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 

Madde 1- 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin eki değişik Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    

 Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi  

  

            Fasıl-GTİP

Eşya Adı

01-04 Tüm eşyalar
05

Bağırsak hariç

06-15 Tüm eşyalar (Tebliğin 14/1-h bendinde belirtilen fide hariç)  
16 Salyangoz hariç
17-24

Tüm eşyalar

43

Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç

8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.12.20-8528.12.89 Televizyonlar (Tebliğin 14/1-e bendinde belirtilen işleme      faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)

  

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234882 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234882 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?