İhracat 2006/7 Sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2010/11)

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi

Dış Ticaret Müsteşarlığından:30.09.2010-27715 Resmi Gazete

İHRACAT 2006/7 SAYILI İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2010/11)

             MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne 24 üncü sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

             “24 - Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245385 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245385 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?