İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2011/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 17.05.2011-27937 Resmi Gazete

İHRACAT 96/31 SAYILI İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA  İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2011/8)

MADDE 1 − 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:1) İhracı Yasak Mallar Listesi'nin 11 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

11-Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları

06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

"

MADDE 2 − Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 − Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245489 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245489 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?