İhracat Beyannameleri Devam Formlarına İmza ve Mühür Tatbiki Yapılması Hk. (İst.G.ve Tic. Blg.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

Sayı : 63721428-155.99

Konu : İhracat Beyannameleri Devam Formlarına İmza ve Mühür Tatbiki

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

       İlgi: 30.10.2017 tarihli, 29084804 sayılı yazımız.

 

            İlgide kayıtlı yazımızda özetle, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden alınan 26.10.2017 tarihli, 29007108 kayıt sayılı dilekçede, tescil ve onayın birleştirilmesiyle Bilge Sistemi üzerinden düzenlenen ihracat beyannamelerinin gümrük idarelerinde işleyişinde; sarı ve kırmızı hatta işlem gören beyannamelerin Muayene Memuru tarafından kontrol edilerek sonlandırıldığı ve üzerinde ilgili memurun imza ve kaşesinin bulunduğu, ancak üyelerinden gelen vaki taleplerden söz konusu ihracat beyannamelerinde özellikle devam formlu olan nüshalarına imza ve mühür tatbiki yapılmadığında, daha sonra işlem gören ihracat beyannamelerinin diğer resmi kurumlara ibrazında "örneğin bankalar gibi" üzerlerinde imza ve mühür olmadığı gerekçesi ile kabul edilmediği bu nedenle ihracatçının zor durumda kaldığı, zaman ve iş kaybı yaşandığı, devam formlu ihracat beyannamelerinin, ilgili formlarına yetkili memurlarca mühür ve imza tatbikinin yapılmasının sorunu çözeceği konunun Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, talepleri doğrultusunda tüm idarelerimizin talimatlandırması talep edilmiştir.

            Dilekçede bahsi geçen hususlar ile ilgili olarak ilişkin bağlantımız Gümrük İdarelerine yapılan işlemler sorulmuş alınan cevabi yazılarda görüş ayrılıkları ve farklı uygulamalar olduğu tesbit edilmiştir.

            Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin Gümrük beyanı ve gümrük beyannamesi başlıklı 112 nci maddesinde beyanname tanımlanmış, 114 ncü maddesinde de beyannameye eklenecek belgeler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

            Öte yandan Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 2012/01 sayılı Genelgelerinin 11. maddesi " Muayene memurları, üzerinde işlem yaptığı her türlü evrak üzerine bu kaşeyi okunaklı basarak imzalayacaktır, kaşe beyanname eklerine basılmayacaktır. Ancak, Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde beyannameye ait bilgilerin Hariçte İşleme İzin Belgesine kaydedilerek kaşelenmesi gerekmektedir" hükmünü içermektedir.

            Anılan mevzuat hükümlerinin tetkikinden de görüleceği üzere, devam formları beyannamenin takip eden sayfaları olduğundan, beyannameye eklenecek bir belge olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

            Bu itibarla yükümlü mağduriyetine sebebiyet verilmemesine teminen ihracat beyannameleri devam formlarına imza ve mühür tatbikinin mutlak surette yapılması hususunda;

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Eray DAĞNIK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

 

DAĞITIM

Tüm bağlantı gümrük idareleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904039 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904039 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?