İhracat Gümrük Beyannamelerinde Düzeltme

 

21/04/2008
GENELGE
(2008/10)
 
İlgi: 16.06.2003 tarihli, 2003/12 sayılı Genelge
 
Bilindiği üzere, ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde yükümlüler tarafından hatalı olarak beyan edilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar, 16.06.2003 tarihli 2003/12 sayılı Genelge ile belirlenmişti.
 
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan; anılan Genelge hükümleri uyarınca ihracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerinde yapılan düzeltmelerin BİLGE sistemine aktarılması ile ilgili işlemlerde sorunlarla karşılaşıldığından Genelgenin 5. ve 6. maddelerinde belirlenen usul ve esasların gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır.
 
Ayrıca, 2003/12 sayılı Genelge’nin 5. maddesi uyarınca kapanmış beyannameler üzerinde gümrük idarelerinde yapılan düzeltmeler bilgisayar sistemine aktarılamadığından Müsteşarlığımız Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı tarafından, beyannamelerdeki düzeltme işlemlerinin BİLGE sistemi üzerinde yapılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmış ve buna uygun bilgisayar programı kullanıma hazır hale getirilmiştir.
 
Bu itibarla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 61/3., 63/1., 150/4. ve Gümrük Yönetmeliği’nin 127/1. maddeleri hükümleri çerçevesinde, gümrük idarelerince yürütülen uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatçıların mağduriyetine neden olacak sonuçlarla karşılaşılmaması bakımından, ihracat beyannamelerinde düzeltme yapılmasına ilişkin ilgide kayıtlı Genelgeye aşağıdaki hükümler eklenmiştir:
 
1. 2003/12 sayılı Genelge kapsamında; yalnızca kesin ihracata ilişkin “10” ile başlayan rejim kodları ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracata ilişkin “3141” ve “3151” rejim kodlarında işlem gören gümrük beyannamelerinde düzeltme yapılabilecektir.
 
2. İlgide kayıtlı Genelge’nin 5. maddesi kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kapanmasından sonra beyannamede düzeltme yapılabilmesi için beyan sahibi tarafından ilgili gümrük idaresine beyannamenin kapanma tarihinden itibaren 120 gün içinde yazılı olarak başvurulması gerekmektedir. Beyannamenin kapanma tarihinden itibaren 120 günden sonra düzeltme talebinde bulunulması halinde bu talep karşılanmayacaktır.
 
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem gören kapanmış statüdeki ihracat beyannamelerinde kayıtlı olan DİİB Satır Kodu ve Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları dışında kalan alanlara ilişkin düzeltme talepleri 120 günlük süre içerisinde karşılanacak; DİİB Satır Kodu ve Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodlarına ilişkin düzeltmeler ise beyannamenin ilişkilendirildiği Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni açık olduğu sürece yapılabilecektir.
 
3) İlgide kayıtlı Genelge’nin 5. maddesi kapsamındaki düzeltmeler BİLGE sisteminde yer alan “Kapanmış Beyannamede Düzeltme” seçeneği kullanılarak ve beyan sahibinin yazılı başvurusu üzerinde gümrük idare amirinin belirlediği muayene ile görevlendirilen memur tarafından yapılacaktır.
 
4) Kapanmış beyannamelerde düzeltme işlemi bir kereye mahsus olarak yapılabilecek; bu düzeltme işlemi kapsamında BİLGE sisteminde yer alan “Kapanmış Beyannamede Düzeltme” seçeneği kullanılarak düzeltilmesine izin verilen beyanname alanlarından birisi veya daha fazlası düzeltilebilecektir. Üzerinde düzeltme yapılan gümrük beyannamelerinde “TCGB Genel Bölüm” ekranında “Beyanname Statüsü” alanının yanına sistem tarafından konulan işaret aracılığıyla düzeltmeden önceki ve sonraki bilgiler görüntülenecektir.
 
5) Kapanmış beyannamelerde BİLGE sisteminde yapılan düzeltmeler; daha sonra ilgili gümrük beyannamesinin bütün nüshaları üzerinde manuel olarak ilgide kayıtlı Genelge ile belirlenen usul dairesinde gerçekleştirilecektir.
 
6) Otomasyona dahil edilmemiş gümrük idarelerinde işlem gören kapanmış statüdeki ihracat beyannamelerinde ilgide kayıtlı Genelge’nin 5. maddesi uyarınca yapılacak düzeltmeler,  beyannamenin bilgisayar sistemine veri girişinin yapıldığı gümrük idaresinde gerçekleştirilecektir.
 
7) İlgide kayıtlı Genelge’nin 6. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, ilgide kayıtlı Genelge’nin 5. maddesi uyarınca gümrük idarelerince yapılan düzeltmeler için herhangi bir bildirimde bulunulmayacak ve kapanmış beyannameler üzerinde düzeltme yapılması talebiyle Müsteşarlıktan talepte bulunulmayacaktır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
 
S. Umman HAMİDOĞULLARI
                 Müsteşar a.
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269617 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269617 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?