E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,16 TL
14456970 Ziyaretçi

İhracat ile İlgili Gümrük Müşteşarlığı Genelgeleri

Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi (2015/4) 
Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hk.  (Genelge 2014/19)
Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi (2014/4) (Mülga)
İhracatta Fatura Kullanımı  (Genelge 2013/35)
Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı (Genelge 2013/34)
Geri Gelen Eşya (2013/33)
İhracatta Beyan (Genelge 2013/31)
İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Genelge 2013/30)
İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması (Genelge 2013/29)
Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri (Genelge 2013/28)
DİR Kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya (Genelge 2013/22)
DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2013/20)
 Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (Genelge 2013/19)
İhracatta kıymet araştırması (Genelge 2011/49)
2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/2)
İhracatta kıymet araştırması Genelge 2012/30) 
Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (2012/27)
Deniz ve Hava Tasıtlarına İhracat Teslimleri (Genelge 2012/1)
Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2011/4)
İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu (Genelge 2011/11)
Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri (Genelge 2011/19)
Zorunlu Olarak İhraç Ettikleri Malların Geri Gelmesine İlişkin Genel Yazı

İhracat Gümrük Beyannamelerinde Düzeltme

İhracatta kıymet arastırması (Genelge 2010/54)

Bedelsiz promosyon esyası ihracatı (Genelge 2010/25)

Dahildeİşleme Rejimi (Genelge 2010/17)

Geçici plakalı ticari araçların transiti (Genelge 2010/15)

Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolasım Belgeleri ile İlgili İslemler (Genelge 2010/14)

Adı Değişen Gümrük İdareleri (Genelge 2010/12)

Dogrudan ve Dolaylı Temsilciler (Genelge 2010/11)

Dahilde işleme izni ile ilgili uygulamalar (Genelge 2010/6)

Yolcu beraberi nakit kontrolleri (Genelge 2010/3)

DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İthalatı (Genelge 2009/123)

İhracat Beyannamelerinde Kıymet Araştırması

İhracat Gümrük Beyannamelerinde Düzeltme

İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması

Dahilde İşleme İzninde Ek Süre Verilmesi

Geçici İhracat (Genelge 2009/93)