E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,52 TL
1 € = 4,14 TL
14748820 Ziyaretçi

İHRACAT MEVZUATI

İhracat Rejimi Kararı
İhracat Yönetmeliği
İhracat Tebliğleri
İhracat Genelgeleri
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi
 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar No:2017/9962)
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ait liste İçin TIKLAYIN
İhracı Kayda Bağlı Eşya
Teslim Şekilleri
Ödeme Şekilleri
İhracat Türleri Nelerdir?
İhracatta hangi belge nereden, hangi kuruluştan alınır?
Serbest Ticaret Anlaşması(STA) Yaptığımız Ülkeler
Dahilde İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
A.TR,  EUR.1,  EUR-MED veya FORM-A hangi ülkelere düzenlenir...?
Uygulaması İhracatçı Birliklerince Yapılan Devlet Yardımları
 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2015/8 Sayılı Kararı
Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2015/9 Sayılı Kararı
  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
---Vergi, Resim ve Harç İstisnası --E-Fatura (İhracat ve Yolcu beraberi / Soru ve Cevaplar)

---AEO Yetkilendirilmiş Yükümlü

---Ruble İle İhracat ---CITES Belgesi ---Borsa Tescil Beyannamesi
---Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ---TURQUALITY® Nedir? ---REACH Nedir?
Uzunluk (metre,km,mil,inç(inches),feet) - Ağırlık (Libre,ons,gram vb) Isı Birimleri Dönüştürücüsü
---Anti-Damping Uygulamalarına Yönelik İthalatçı ve İhracatçılar İçin Temel Bilgiler
---İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun (261 Sayılı Kanun)
---A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe  ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler (AB Dış İlişkiler Gn.Md.)
---Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Anti-Damping Soruşturmaları ve Alınan Önlemler
---Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Telafi Edici Önlem Soruşturmaları ve Alınan Önlemler
---Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi


---Askeri maksatlı silah, sistem, malzeme ve muhimmatın ithalat ve ihracat izin işlemleri hk.

---2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planıile İlgili 6/6/2012 Tarihli ve 2012/8 SayılıYüksek Planlama Kurulu Kararı

---İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

---AB'nin Yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşmaları (AB/STA)

---Gümrük İdareleri Tarafından Kağıt Ortamında Gümrük Beyannamesi Düzenlenmesine ve Kamu Kurumlarının Gümrük Beyannamesi Örneklerinin Kağıt Ortamda Islak İmzalı İbrazına Yönelik Taleplerinin Karşılanmasına Son Verilmesine İlişkin Genel Yazı

---CLP (Classification Labelling Packaging)Tüzüğü

---Bedelsiz İhracatın Damga Vergisi ve Harç İstisnası kapsamında olmadığına dair

---ISPM 15 Ahşap Ambalaj Malzemeleri Standardı.

---ABD Tekstil ve Hazırgiyim Ürünleri İthalatında Üretici Kimlik Kodu (Manufacturer Identificaton Code-MID)