İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2010/985)

 Karar Sayısı : 2010/985   02.11.2010-27747 Resmi Gazete

             Ekli "İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 18/10/2010 tarihli ve 2010/32 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İHRACAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının ekinde yer alan "A) Kanun, Kararname ve Uluslararası Anlaşmalarla İhracı Yasaklanmış Olan Mallar Grubuna İlave Edilen Maddeler" başlıklı kısmın 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2- Odun"

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/1996

22515

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2000

24001

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245494 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245494 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?