(İhracat:2009/14) EK:1

EK 1   
.../.../....
 
TAAHHÜTNAME
             ......... tarihli ve ........... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/ … sayılı “2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin, ………….. markasına ilişkin olarak, nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla .................. vergi numaralı ve .......................................................................... unvanlı şirketimizin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.
 
Temsil ve İlzama Yetkili Kişi(ler)
                                                                                                                   İmza - Kaşe              
 
 
       
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ              : GÜN/AY/YIL
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ                           : GÜN/AY/YIL
T.C. KİMLİK NO                                                :
ADI SOYADI                                                       :
BABA ADI                                                            :
ANNE ADI                                                           :
DOĞUM YERİ                                                     :
DOĞUM TARİHİ                                                :
CİNSİYETİ                                                          :  
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE             :
CİLT NO                                                              :
AİLE SIRA NO                                                    :
SIRA NO                                                              :
 
İşbu TAAHHÜTNAME altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu/kızı ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi) doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)
 
 
                                                                                                              (Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)
 
 
 
DAYANAK:
………… Noterliğinden ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (şirketin ünvanı) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580238 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580238 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?