(İhracat:2009/14) EK:2

EK2
.../.../....
 
AZİLNAME
            ......... tarihli ve ........... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/ … sayılı “2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında, ………….. markasına ilişkin olarak, .................. vergi numaralı ve .......................................................................... unvanlı şirketimiz adına aşağıda kimlik bilgileri verilen kişiye verilmiş olan yetkiyi azlediyorum.
 
 
 
Temsil ve İlzama Yetkili Kişi(ler)
                                                                                                                   İmza - Kaşe              
 
 
T.C. KİMLİK NO         :
ADI SOYADI                :
BABA ADI                     :
ANNE ADI                     :
DOĞUM YERİ              :
DOĞUM TARİHİ          :
CİNSİYETİ                    :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE        :
CİLT NO                       :
AİLE SIRA NO              :
SIRA NO                       :

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290605 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290605 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?