İhracatta kıymet arastırması (Genelge 2010/54)

İhracatta Kıymet Araştırması (Genelge 2011/49)ile Yürürlükten Kaldırılmıştır..

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-10.06.01 10.12.2010

Konu: İhracatta kıymet arastırması

GENELGE

(2010/54)

Müstesarlıgımıza intikal eden olaylardan, ihracat gümrük islemlerinde kıymet arastırmasına iliksin usul ve esasları düzenleyen 28.03.2007 tarihli, 2007/18 sayılı Genelgemizin uygulaması ile ilgili olarak yapılan degerlendirme neticesinde ihracatçı birlikleri nezdinde yapılan kıymet arastırmalarının büyük ölçüde olumlu sonuçlandıgı ve yapılan sorguların etkin olmadıgı anlasılmıstır.

Bu itibarla, ihracat gümrük islemlerinde kıymet arastırmasına iliskin olarak Devlet Bakanlıgı Makamı’nın 25.11.2010 tarihli ve 2010/13 sayılı Olur’ları uyarınca;

1-İhraç esyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düsük olması durumunda, gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya arastırma sonucunda, ihraç esyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde, ihracata ve beyanname kapatma islemlerine engel olmadan, konunun ihracatçının baglı bulundugu vergi dairesine intikal ettirilmesi,

2-İlgili vergi dairesi tarafından, ihraç esyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadıgı yönünde bildirimde bulunulması halinde ise, duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/14 üncü maddesi veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241/3-j. maddesi hükümleri çerçevesinde islem tesis edilmesi ve ilgili ihracatçı birligine bilgi verilmesi,

3-Beyan edilen kıymetin kabul edilemeyecek ölçüde düsük olmasına iliskin durumlar dısında, toplam FOB fatura bedeli 25.000 ABD Dolarına kadar olan ihracat beyannameleri ile; toplam FOB fatura bedeli 25.000 ABD Dolarından fazla olmakla birlikte, beyannamede yer alan kalemlerden birinin veya birkaçının esya bedelinin 5.000 ABD Dolarından az olması halinde, bu kalemlerde yer alan esyaya iliskin verilerin ilgili vergi dairesine intikal ettirilmemesi,

4-Yukarıda belirtilen islemlerde aynı sevkiyat kapsamında ihraç edilecek esya için birden fazla sayıda beyannamenin açılması halinde, beyanname bedelleri toplamının esas alınması,

5- Bu Onaya dayanılarak hazırlanacak olan Genelgenin yürürlüge girdigi tarih itibarıyla gümrük idarelerince baslatılmıs, ancak henüz sonuçlandırılmamıs ve ilgili ihracat beyannameleri kapatılmamıs olan kıymet arastırmalarının mülga Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması, gerekmektedir.

Bu Genelgenin yürürlüge girdigi tarih itibarıyla gümrük idarelerince baslatılmıs, ancak henüz sonuçlandırılmamıs ve ilgili ihracat beyannameleri kapatılmamıs olan kıymet arastırmaları da bu Genelge kapsamında degerlendirilecektir.

28.03.2007 tarihli ve 2007/18 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

S. Umman HAMİDOGULLARI

Müstesar a.

Genel Müdür V.

DAGITIM:

Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249636 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249636 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?