İhracatta kıymet araştırması (Genelge 2012/30)

T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01
Konu : İhracatta kıymet araştırması


GENELGE
(2012/ 30)


İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili 2011/49 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3- Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle gümrük  idarelerince başlatılmış ancak Maliye Bakanlığı'ndan cevap alınamaması nedeniyle henüz sonuçlandırılmamış kıymet araştırmalarının da bu Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması, gerekecektir."
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hayati YAZICI
Bakan

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304041 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304041 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?