İhracatta Kıymet Araştırması (Genelhe 2016/14)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    :  85593407-010.06.02

Konu  :  İhracatta Kıymet Araştırması

 

 

GENELGE (2016/…)

 

İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1- İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olunmadan, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde konunun ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi,

2- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılacak incelemede;

a) Bölge Müdürlüğü bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılması, gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda   kıymet   araştırmasına   gidilmesi   yönünde   yeterli   kanaat   elde   edilememesi durumunda yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,

b) Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne   intikal   ettirilmesi,   Gümrükler   Genel   Müdürlüğünce   yapılan   inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi,

c) Maliye Bakanlığınca yapılan incelemede ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,

3-  Bu  Genelgenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce  gümrük  idarelerince  başlatılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış kıymet araştırmalarının 20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması,gerekmektedir.

 

20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.


Bülent TÜFENKCİ
Bakan


 

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887831 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887831 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?