İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin İhracat 2006/7 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/6)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 21.04.2011-27912 Resmi Gazete

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN İHRACAT 2006/7 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  (İHRACAT: 2011/6)

             MADDE 1 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracat: 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 25 inci sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

             25 Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602)

             MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245380 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245380 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?