İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: 01.08.2013-28725 Resmi Gazete

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT: 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/5)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245376 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245376 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?