İhrakiye teslimi (Genelge 2010/33)

BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.02 13/07/2010
Konu :  İhrakiye teslimi.
GENELGE
( 2010/33)
Müstesarlıgımıza intikal eden basvurulardan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeligi'nin 476-482 nci maddeleri çerçevesinde yabancı bayraklı deniz tasıtları ile yabancı limanlara sefer yapacak Türk bayraklı deniz tasıtlarına yapılan ihrakiye teslimleri ile ilgili olarak asagıda belirtilen hususlarda uygulama birligi olmadıgı tespit edilmistir. Bu itibarla,
1- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinin bir parçası olan kara sularından transit geçis yapan, beklenmeyen haller veya mücbir sebeple veyahut ulusal ve/veya uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde Türk limanlarına giris yapmadan, denizcilik mevzuatı kapsamında belirlenmis limanların demir yerlerine demirleyen yabancı bayraklı gemiler ile dıs seferde bulunan Türk bayraklı gemilere, Gümrük Yönetmeligi'nin 478 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aranan belgelerin ibrazı ve muhtemel suistimallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yeterli teknik özellikleri tasıyan barçlarla refakatli olarak ihrakiye teslimine izin verilmesi,
2- Türk limanlarına giris yaptıgı halde büyük tonajlı olması gibi makul nedenlerle iskeleye
yanasamayan ve bu nedenle kara tankerleri kullanılarak ihrakiye ikmali yapılamayan gemilere de Gümrük Yönetmeligi'nin 478 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aranan belgelerin yanı sıra sorgu kagıdı ibrazı ve muhtemel suistimallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yeterli teknik özellikleri tasıyan barçlarla refakatli ihrakiye teslimine izin verilmesi,
3- İkinci iskele yoluyla yapılacak ihrakiye teslimi ile ilgili islemlerin, geminin bulundugu
liman/iskele hangi gümrük müdürlügünün denetiminde ise o gümrük müdürlügünce; aynı
liman/iskelede birden fazla gümrük müdürlügü faaliyet gösteriyorsa, ilgili basmüdürlükçe
belirlenecek gümrük müdürlügünce yapılması, uygun bulunmustur.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290501 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290501 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?