İhtisas Gümrügü Genelgesi (Genelge 2010/48)

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri için TIKLAYIN..

NOT: 2011/3 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır. GÜncel genelge için TIKLAYIN...

T.C

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010

Konu : İhtisas Gümrügü Genelgesi

GENELGE

(2010/48)

Halen halı, küçük ev aletleri, deri ve deriden mamul esya ile ayakkabı, mobilya, porselen ve seramikten mutfak esyası, çakmak, düzcam, çay, LPG, solvent ve bazı petrol ürünleri, ham petrol ve akaryakıt, otomotiv, cam esya ile lüks lambasının serbest dolasıma girisinin ihtisas gümrüklerinden yapılması uygulaması sürdürülmektedir. Bu kapsamda, asagıda belirtilen esaslara göre islem tesisi gerekmektedir.

1. Halı İhtisas Gümrügü Uygulaması

a) AB menseli olmayan ve ekli listede (EK-1) GTİP’leri belirtilen halının serbest dolasıma giris islemlerinin Antalya Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Isparta Gümrük Müdürlügünden yapılması,

b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 50 m2 veya 5 adete kadar (50 m2 ve 5 adet dahil) olanların serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

c) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu esyanın gümrük islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,

Gerekmektedir. Diger taraftan, ekli listede (EK:1) tarife pozisyonları belirtilmeyen ve 57 nci fasılda yer alan halıların serbest dolasıma giris islemlerinin 26.04.2007 tarihli, 26504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 55 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliginde belirtilen tekstil ihtisas gümrüklerinden yapılması gerektiginden Isparta Gümrük Müdürlügüne gönderilmemesi gerekmektedir.

2. Küçük Ev Aletleri İhtisas Gümrügü Uygulaması

a) Ekli listede (EK-2) tarife pozisyonları belirtilen küçük ev aletlerinin serbest dolasıma giris islemlerinin İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Erenköy Gümrük Müdürlügü ile Çerkezköy Gümrük Müdürlügü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Ankara TIR Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gemlik Gümrük Müdürlügü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Mersin Gümrük Müdürlügü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı İzmir TIR Gümrük Müdürlügünden gerçeklestirilmesi,

b) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

d) Söz konusu küçük ev aletlerinin serbest bölgede imalatını yaptıgını belgeleyen firmaların ürettikleri küçük ev aletlerinin serbest dolasıma giris islemlerinin serbest bölgenin gümrük islemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçeklestirilmesi,

e) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen söz konusu küçük ev

aletlerinin serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması, Gerekmektedir.

3. Deri ve Deriden Mamul Esya ile Ayakkabı İhtisas Gümrügü Uygulaması

a) Avrupa Birligi menseli olmayan;

-41 inci fasılda yer alan islenmis derinin,

(41 inci faslın tamamı --41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç)

-42 inci fasılda yer alan ve asagıda GTİP'leri belirtilen deriden mamul esyanın,

4201.00.00.00.00, 4203.10, 4203.40.00.00.11,

4202.11.10.00.11, 4203.21.00.00.11, 4203.40.00.00.12,

4202.11.10.00.12, 4203.21.00.00.12, 4205.00.11.10.00,

4202.11.90.00.11, 4203.29.10.00.11, 4205.00.11.20.00,

4202.11.90.00.12, 4203.29.10.00.12, 4205.00.19.10.00,

4202.21.00.00.00, 4203.29.91.00.00, 4205.00.19.90.00,

4202.31.00.00.00, 4203.29.99.00.00, 4205.00.90.00.11,

4202.91.10.00.11, 4203.30.00.00.11, 4205.00.90.00.12,

4202.91.10.00.12, 4203.30.00.00.12,

serbest dolasıma giris islemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gaziantep Gümrük Müdürlügü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Haydarpasa Gümrük Müdürlügü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügünden yapılması,

b) 64 üncü fasılda yer alan esyanın,

i- AB menseli olması halinde, ATR Dolasım Belgesi ile getirilip getirilmedigine bakılmaksızın, serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi her türlü ithalat, ihracat ve transit islemlerini yapmaya yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,

ii- AB menseli olmaması halinde serbest dolasıma giris islemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gaziantep Gümrük Müdürlügü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügünden yapılması,

iii- AB menseli olmaması ancak ATR Dolasım Belgesi ile gelmesi halinde serbest dolasıma giris islemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gaziantep Gümrük Müdürlügü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Halkalı Gümrük Müdürlügü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Müdürlügü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügünden yapılması,

c- Miktar ve deger itibariyle ticari nitelik arz etmeyen yukarıda bahsi geçen esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

d- Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen AB menseli olmayan söz konusu esyanın gümrük islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

Gerekmektedir.

4. Mobilya İhtisas Gümrügü Uygulaması

a) AB menseli olmayan 94.01, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Erenköy Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Bursa Gümrük Müdürlügü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı İzmir TIR Gümrük Müdürlügü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Ankara TIR Gümrük Müdürlügü ile Kayseri Gümrük Müdürlügü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gaziantep Gümrük Müdürlügü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Mersin Gümrük Müdürlügü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Trabzon Gümrük Müdürlügünden gerçeklestirilmesi,

b- AB menseli olan 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin ise esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

c- Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen ve aynı Kanunun 167 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 5 inci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bendleri kapsamında gelen söz konusu esyanın gümrük islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,

d- AB menseli olmayan 9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 GTİP’lerinda yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

e- AB menseli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, dis hekimliginde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolasıma giris islemlerinin; bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlügü ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Esenboga Gümrük Müdürlügünden gerçeklestirilmesi,

f- Serbest bölgede mobilya imalatı yaptıgını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk Menseli oldugu belirlenen 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) esyanın, serbest dolasıma giris islemlerinin serbest bölgenin gümrük islemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçeklestirilmesi,

g- Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen mobilyaların serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması, Gerekmektedir.

5. Porselen ve Seramikten Sofra ve Mutfak Esyası İhtisas Gümrügü Uygulaması

a) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra veMutfak Esyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Esyası” nın (Seramikten diger ev esyası ve tuvalet esyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolasıma giris islemlerinin, Ankara Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Ankara TIR Gümrük Müdürlügü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı İzmir TIR Gümrük Müdürlügü ve İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Erenköy Gümrük Müdürlügünden yapılması,

b) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Esyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Esyası"nın (Seramikten diger ev esyası ve tuvalet esyası hariç) serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

c) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Esyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Esyası"nın (Seramikten diger ev esyası ve tuvalet esyası hariç) serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması, Gerekmektedir.

6. Çakmak İhtisas Gümrügü Uygulaması

a) Avrupa Birligi menseli olmayan 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diger atesleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak tasları ve fitilleri hariç)” isimli esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin sadece Ankara TIR Gümrük Müdürlügünden yapılması,

Ancak;

i) 9613.80 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan, “Diger çakmak ve atesleyiciler” ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan esyanın (yakıt hazneleri ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil esya hariç) serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

ii) Yalnızca Türkiye’de çakmak imalatçısı olarak faaliyet gösteren ve bu durumunu Sanayi ve Ticaret Bakanlıgınca onaylı “Kapasite Raporu” ile tevsik eden firmalar tarafından getirilecek olan ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil yakıt haznelerinin serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

iii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diger atesleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak tasları ve fitilleri hariç)” isimli esyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında getirilmesi halinde, serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması, iiii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan esyanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması, Gerekmektedir.

7. Düz Cam İhtisas Gümrügü Uygulaması

a) AB menseli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düzcamın serbest dolasıma giris islemlerinin Ankara Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Kayseri Gümrük Müdürlügü ve Ankara TIR Gümrük Müdürlügü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı İzmir TIR Gümrük Müdürlügü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Halkalı Gümrük Müdürlügü, Haydarpasa Gümrük Müdürlügü ve Ambarlı Gümrük Müdürlügü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Antalya Gümrük Müdürlügü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Mersin Gümrük Müdürlügü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Trabzon Gümrük Müdürlügü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Dilovası Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Gemlik Gümrük Müdürlügü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Tekirdag Gümrük Müdürlügü ile söz konusu esyanın deniz yoluyla gelmesi kaydıyla İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı İzmir Gümrük Müdürlügünden yapılması,

b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 100 kg.a kadar (100 kg. dahil) 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonunda yer alan (alt pozisyonlar dahil,  7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düzcamın serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

c) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu esyanın gümrük islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,

Gerekmektedir.

8. Çay İhtisas Gümrügü Uygulaması

Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı tarafından 21/07/2007 tarihli, 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giris ve Çıkıs Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Teblig’de Degisiklik Yapılması Hakkında Teblig (Teblig No:38)” ile 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay için giris kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Rize Gümrük Müdürlügü belirlenmistir. Ancak, gıda ya da gıda sanayi hammaddesi olarak kullanılıp kullanılmadıgına bakılmaksızın, 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolasıma giris islemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Rize Gümrük Müdürlügünden yapılması gerekmektedir.

9. LPG İhtisas Gümrügü Uygulaması

LPG ihtisas gümrügü uygulaması 02.08.2006 tarihli, 26247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi ile degisik 25.06.2005 tarihli, 25856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 38 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde yürütülmektedir. LPG'nin, karayolu tasıtlarına aktarılmadıgı müddetçe, serbest dolasıma giris rejimine tabi tutulmak üzere yukarıdaki Teblig ile yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bunun yanında LPG'nin serbest dolasıma girisi esnasında mevzuat geregi teknik düzenlemeler kapsamında yapılacak olan tespitlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

10. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İhtisas Gümrügü Uygulaması

Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrügü uygulaması 31.12.2008 tarihli, 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Teblig kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal islemlerinin, 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliginde ve Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı tarafından belirlenen İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giris ve Çıkıs Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliglerde ortak olarak bulunan Ankara TIR Gümrük Müdürlügü, Aliaga Gümrük Müdürlügü, İzmir Gümrük Müdürlügü, Adana Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük Müdürlügü, Gemlik Gümrük Müdürlügü, Gaziantep Gümrük Müdürlügü, Tekirdag Gümrük Müdürlügü ve Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük

Müdürlügünden yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, soguk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuarında solüsyonlarla beraber kullanılan IVF Culture Oil isimli esyanın "embriyo kültür ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanmıs özel yagların"  insan saglıgı açısından önemi ve +2/+8 derece aralıgında muhafaza edilmesinin gerekmesi nedeniyle bozulma riskinin bulunması hususları dikkate alındıgında söz konusu esyanın 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde yürütülen ihtisas gümrügü uygulaması dısında tutulması gerekmektedir.

11. Ham Petrol ve Akaryakıt İhtisas Gümrügü Uygulaması

Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrügü uygulaması 05.06.2007 tarihli, 26543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 56 Seri Nolu ve 31.10.2007 tarihli, 26686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligleri ile degisik 16.06.2005 tarihli, 25847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Teblig kapsamı Jet yakıtının;

a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının Özel Hükümler Bölümündeki “Pazarlama Projeksiyonu” baslıgındaki “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt baslıgında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması, b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi, kaydıyla serbest dolasıma giris islemlerinin uçakların kalktıgı havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.

12. Otomotiv İhtisas Gümrügü Uygulaması

Otomotiv ihtisas gümrügü uygulaması 28.10.2003 tarihli, 25273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 Seri Nolu ve 16.08.2005 tarihli, 25908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40  Seri Nolu Gümrük Genel Tebligleri ile degisik 12.01.2001 tarihli, 24285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde yürütülmektedir. Bilindigi üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde "tasıt", karayolunda insan, hayvan ve yük tasımaya yarayan araçlar olarak tanımlanmıs, bunlardan makine gücü ile yürütülenlerin "motorlu tasıt" oldugu belirtilmistir.

"İs makinesi" ise, yol insaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çesitli kurulusların is ve hizmetlerinde kullanılan is amacına göre üzerine çesitli ekipmanlar monte edilmis, karayolunda insan, hayvan ve yük tasınmasında kullanılmayan motorlu araçlar olarak tanımlanmıstır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu kara tasıtı, karayolunda insan, hayvan veya yük tasımaya yarayan araçlar olup, bu araçların serbest dolasıma giris islemlerinin otomotiv ihtisas gümrük müdürlüklerinden gerçeklestirilmesi gerekmektedir. Bunun dısında yukarıda belirtilen amaçlarla trafige çıkmayan (tarım makineleri, yol insaat makineleri vb) araçların serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi mümkün bulunmaktadır.

13. Lüks Lambası ve Cam Esya İhtisas Gümrügü Uygulaması

Herhangi bir ülke ayrımı yapılmaksızın 70.13 tarife pozisyonunda yer alan cam esya ile  94.05 tarife pozisyonunda yer alan lüks lambasının serbest dolasıma giris islemleri, BİLGE sistemi bulunan tümgümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.

14. Gıda İhtisas Gümrügü Uygulaması

Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı tarafından 01.03.2001 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüge giren ve anılan Bakanlıgın muhtelif Tebligleri ile degisik "İthal ve İhraç edilecek Gıdaların Giris ve Çıkıs Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Teblig" ile ithal veya ihraç edilecek tüm gıdaların ithal ve ihraç islemlerinin tespit edilen bu gümrük müdürlüklerinden yapılması hüküm altına alınmıstır.

Söz konusu Tebligler ile tespit edilen gümrük müdürlüklerinden ihraç islemleri yapılan ve ihraçtan geri dönen gıda maddelerinin muhtelif Tebliglerle degisik 01.03.2001 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giris ve Çıkıs Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebligde yer alan ihraç kapılarında gerekli kontrolleri yapılmak kosuluyla yurt içi yapılması mümkün bulunmaktadır. 15. 03.07.2009 tarihli, 2009/85 ve 03.12.2009 tarihli, 2009/115 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

S. Umman HAMİDOGULLARI

Müstesar a.

Genel Müdür V.

DAGITIM :

Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

 

EK-1: Halı İhtisas Gümrügüne Tabi Esyanın 2009 TGTC'yeGöre Güncellenmis GTİP Listesi

5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),

5701.90.10.00.12,

5701.90.10.00.13,

5701.90.10.00.19,

5701.90.10.00.21,

5701.90.10.00.29,

5701.90.10.00.31,

5701.90.10.00.41,

5701.90.90.10.11,

5701.90.90.90.11,

5701.90.90.90.21,

5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),

5702.31.10.00.00,

5702.31.80.00.00

5702.39.00.00.99,

5702.41.10.00.00,

5702.41.90.00.00

5702.49.00.90.19,

5702.50.10.00.00,

5702.50.90.00.00,

5702.91.00.00.00,

5702.99.00.00.19,

5703.10.00.00.00,

5703.90.80.00.00,

5704.90.00.00.11,

5705.00.10.00.11,

5705.00.10.00.19,

5705.00.30.00.11,

5705.00.90.00.11,

5705.00.90.00.21,

5705.00.90.00.31

 

 

EK-2: Küçük Ev Aletleri İhtisas Gümrügüne Tabi Esyanın 2009 TGTC'ye Göre Güncellenmis GTİP Listesi

ESYA  İSMİ                                       GTİP NO

Meyve ve sebze sıkacagı                8509.40.00.00.14

Fritöz                                                 8516.79.20.00.00

Grill                                                    8516.60.70.00.00

Çay ve kahve makinesi                   8516.71.00.00.00

Mikser                                               8509.40.00.00.12

Blender                                             8509.40.00.00.13

Dograyıcı (Ögütücü)                         8509.40.00.00.11

Mutfak Robotu                                  8509.40.00.00.15

Ekmek Kızartma Makinesi              8516.72.00.00.00

Yumurta PisirmeMakinesi               8516.79.70.00.19

Su Isıtıcısı                                          8516.10.11.00.00

8516.10.19.00.00

Kettle                                                 8516.79.70.00.11

Elektrikli ısıtıcı/soba                         8516.29.99.00.11

Termostatlı ve timerli mini fırın        8516.60.90.00.19

Elektrikli barbekü                             8516.60.70.00.00

Mini buzdolabı                                  8418.21.91.00.00

Masaüstü süpürge                           8508.11.00.00.19

Gazlı Ocak                                        7321.11.90.00.11

Ütü                                                     8516.40.10.00.00

8516.40.90.00.00

Elektrikli süpürge                             8508.11.00.00.11

8508.11.00.00.19

8508.19.00.00.00

8508.60.00.00.00

Saç kurutma makinesi                    8516.31.10.00.00

8516.31.90.00.00

Rice cooker/Pirinç pis. mak.          8516.79.70.00.19

Bread maker/Ekmek pis. mak.      8516.60.90.00.19

Et kıyma makinesi                           8509.80.00.00.11

Tost makinesi                                   8516.60.90.00.11

Vantilatör                                          8414.51.00.20.00

Yaglı radyatör                                   8516.29.10.00.00

Kuru radyatör                                    8516.29.99.00.19

Kahve ögütücüsü                             8509.40.00.00.11

Mısır patlatıcısı                                  8516.79.70.00.19

Yogurt Makinesi                               8516.79.70.00.19

Banyo baskülü                                  8423.10.90.00.11

8423.10.90.00.19

Vakumlama cihazı                           8422.40.00.00.00

Hotplate                                            8516.60.10.00.00

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290673 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290673 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?