İhtisas Gümrüğü Tebliği (Otomotiv) (Gümrük İşleri) (Seri No: 5)

Bu Tebliğ  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:83) ile Yürürlükten kaldırılmıştır

12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmi Gazete

 

İhtisas Gümrüğü Tebliği (Otomotiv)

(Gümrük İşleri)

(Seri No: 5)[1]Fıkranın değişiklikten önceki şekli:Motorlu kara taşıtları, traktörler, motosikletler ve aynı özet beyan ile gelen bunlara ait aksam, parça ve aksesuarların bedelli veya bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.”

 

[2] Bendin değişiklikten önceki şekli:Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt getirenler, gümrük işlemlerini Yeşilköy Otomotiv İhtisas, Gebze Otomotiv İhtisas, Ankara Bedelsiz İthalat ve İzmir Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birinde,”

 

[3]Bendin değişiklikten önceki şekli:İstanbul ve İzmit Gümrükleri Başmüdürlükleri dışında kalan Başmüdürlüklerin denetiminde daha önce özel antrepo izni verilen imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalar, bu Tebliğ kapsamı eşyadan binek otomobilleri hariç diğerleri ile ilgili gümrük işlemlerini antrepolarının bağlı bulunduğu gümrük idarelerinde de yaptırabilirler.

Ancak, İzmir ve Mudanya Gümrük Müdürlüklerinin denetiminde antreposu bulunan imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalar, eşyanın tamamı ile ilgili gümrük işlemlerini bu Gümrük Müdürlüklerinden yaptırabilirler.”

 

 

 

Madde 1- (1)[1] (28/10/2003 tarihli ve 25273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 seri  nolu Tebliğ ile değişik) Motorlu kara taşıtları, traktörler, motosikletler ve aynı özet beyan ile gelen bunlara ait aksam, parça ve aksesuarların bedelli veya bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.

(2)Ancak;

a) Her ne şekilde olursa olsun hazineye terkedilen taşıtların,

b) Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Sekreterliği ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği adına gelen taşıtların,

c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesi uyarınca getirilecek motorlu bisikletlerin (150-250 CC'e kadar),

gümrük işlemleri müracaat edilen gümrük idaresince,

d) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesinin 12 nci fıkrasına a bendi kapsamında getirilen malül ve sakat araçlarının gümrük işlemleri Ankara Bedelsiz İthalat ve Naklihane Gümrük Müdürlüğünce,

yapılır.

e)[2](16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 seri nolu Tebliğ ile değişik) Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt getirenler, gümrük işlemlerini Yeşilköy Otomotiv İhtisas, Gebze Otomotiv İhtisas, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat ve İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birinde,
f)[3] (28/10/2003 tarihli ve 25273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 seri  nolu Tebliğ ile değişik) İstanbul, İzmit ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri dışında kalan Başmüdürlüklerin denetiminde 12/01/2001 tarihinden önce özel antrepo izni verilen imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalar, bu Tebliğ kapsamı eşyadan binek otomobilleri hariç diğerleri ile ilgili gümrük işlemlerini antrepolarının bağlı bulunduğu gümrük idarelerinde de yaptırabilirler.
Ancak, Mudanya Gümrük Müdürlüğünün denetiminde antreposu bulunan imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalar, eşyanın tamamı ile ilgili gümrük işlemlerini bu Gümrük Müdürlüğünden yaptırabilirler.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910055 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910055 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?