E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369412 Ziyaretçi

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 21.02.2012-28211 Resmi Gazete

İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bosna ve Hersek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bosna ve Hersek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan “Bosna ve Hersekçe Uyarlama” kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 Bu Yönetmelik 14/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.