E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15386828 Ziyaretçi

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 03.12.2010-27774 Resmi Gazete

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 2 Aynı Tebliğin eki Ek-2de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dipnot eklenmiştir.

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

GÜR06(*)(1)

Fasıl 7 (0702.00.00.00.00 hariç)

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

GÜR24

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

01.01-31.12

20.000 lt

Ü,T,İ

EOTY

 

 

             MADDE 3 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 4 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 5 Aynı Tebliğin eki Ek-2de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

ARN23

22.04        

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

01.01-31.12

2.500 lt

Ü,T,İ

EOTY

 

 

             MADDE 6 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 7 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 8 Aynı Tebliğin eki Ek-2de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dipnot eklenmiştir.

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

FAS16(*)(1)

1212.99.30.00.00

Keçiboynuzu

01.01-31.12

1 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

1212.99.41.00.00

Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş

1212.99.49.00.00

Diğerleri

 

             MADDE 9 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B-Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 10 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 11 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 12 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 13 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 14 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 15 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2 - Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 16 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 17 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 18 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 19 Aynı Tebliğin eki Ek-2de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dipnot eklenmiştir.

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

AB040(*)(1)

12.09 (1209.10.00.00.00 hariç)

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

AB059

2309.10

Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)

01.01-31.12

25 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

AB060

2309.90

Diğerleri

01.01-31.12

100 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

(1):       İlgili tarife kontenjanında yalnızca 1209.21.00.00.00 G.T.İ.P.li madde için yapılacak müracaatlar için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı aranır.

 

             MADDE 20 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 21 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 22 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 23 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 24 Aynı Tebliğin eki Ek-2de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

HRV16

2309.90

Diğerleri

01.01-31.12

50 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

             MADDE 25 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 26 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 27 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 28 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             MADDE 29 Aynı Tebliğin eki Ek-2de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

SRB027(*)

1209.10.00.00.00

Şeker pancarı tohumları

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

SRB028(*)

1209.21.00.00.00

Yonca tohumu

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

             MADDE 30 Aynı Tebliğin eki Ek-3te yer alan B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2- Bir örneği Ek-5te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesinin eklenmiş olması gerekmektedir.)

             MADDE 31 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 32 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.