İkincil işlem görmüş ürün (Genelge 2010/57)

2011/24 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21.12.2010

Konu : İkincil işlem görmüş ürün

GENELGE

(2010/ 57)

13.11.2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İsleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmistir. Anılan maddede; bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce düzenlenmis ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmıs dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında ithal edilen esyadan elde edildigi ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlasılan ikincil islem görmüs ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Dıs Ticaret Müstesarlıgı’naGümrük Müstesarlıgı’na basvurulması halinde ilgili Müstesarlıkça taahhüt kapatma isleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgedeizinde buna yönelik revize islemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne iliskin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçeklesme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde isleme izin belgeleri/dahilde isleme izinlerine iliskin taahhüt hesaplarının belge/izin kapsamında ikincil islem görmüs ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılacagı ve bu ürün ile ilgili olarak 2005/8391 sayılı Kararın diger hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sona erecegi hüküm altına alınmıstır. Söz konusu madde kapsamında dahilde isleme izin belgesi/izninde revize islemi yapılmasını müteakip ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma giris islemlerinde asagıda belirtilen sekilde uygulama yapılması gerekmektedir.

1. İkincil islem görmüs ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.

2. İkincil islem görmüs ürünün gümrük vergisinin matrahına 17.12.2009 tarihli ve 2009/123 sayılı Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.

3. Vergilendirmede, ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma girisine iliskin beyannamenin tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi hükmü uyarınca da islem tesisi mümkün bulunmaktadır.

4. İkincil islem görmüs ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na (KKDF) tabi olması söz konusu degildir.

5. İkincil islem görmüs ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktıgı ve mezkur Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmise dönük beyanı öngörüldügünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolasıma girisine iliskin gümrük

beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.

6. Dahilde isleme izin belgesiizni kapsamında fazladan ihracat yapılmıs olması halinde de ikincil islem görmüs ürünler beyan edilecektir.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Arslan GÜNLER

Müstesar a.

Müstesar Yrd.

DAGITIM:

Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260515 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260515 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?