İnşaat taahhüt işinin KDV oranı hk

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH : 09.07.2001
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.GEÇİCİ-8.3213
KONU : İnşaat taahhüt işinin KDV oranı hk.

 

S.S ............. KONUT YAPI KOOPERATİFİ

           İlgide kayıtlı dilekçenizde .........de faaliyet gösteren kooperatifinizin KDV karşısındaki durumu hakkında bilgi istenilmektedir.

           3065 Sayılı Katma Değer vergisi Kanunu’ nun Geçici 8. maddesinde, 4134 Sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre net alanı 150m2’ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 31.12.1997 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, söz konusu istisna uygulaması 31.12.1997 tarihinde sona ermiştir.

           02 Ocak 1998 tarihli ve 23218 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 97/10465 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

  • Net alanı 150m2’ ye kadar konut teslimleri
  • Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri
  • Kanunla kurulmuş Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Belediyelere yapılan sadece 150m2’ ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri

           İçin 1 Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisi oranı %1 olarak tespit edilmiştir.

           20.07.1995 tarih, 22349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği’nde konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi kapsamında değerlendirilen işlemler ile inşaat işi niteliğinde olmayan ve taahhüde dayanmayan işler açıklanmıştır.

           Diğer taraftan, 29.07.1998 tarih, 23417 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4369 Sayılı Kanunun 62. maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 15. madde ile (01.01.1998’den geçerli olmak üzere) “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak

  1. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
  2. Sadece 150 m2’yi aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ile belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’nden müstesnadır” hükmü yer almaktadır.

           Yine 4369 Sayılı Kanunun 60. maddesi ile KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4. bendinde eklenen (K) fıkrası ile konut yapı kooperatifinin üyelerine konut teslimleri KDV’nden istisna edilmiş olup bu düzenlemeler hakkında 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

           Buna göre,

           - Kooperatifiniz bina inşaat ruhsatını sözü edilen kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihinden önce almış olması (16.06.1998) nedeniyle kooperatifinize yapılacak inşaat taahhüt işleri KDV’ne tabi olmayacaktır.

           - Diğer taraftan kooperatifinize işçiliği taahhüt edilmeksizin yapılacak mal ve malzeme teslimleri ait oldukları oranda vergiye tabi olacaktır.

           - Kooperatifinizin üyelerine konut teslimleri KDV’ne tabi değildir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278547 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278547 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?