E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,20 TL
15059373 Ziyaretçi

Irak’ın Sevk Öncesi Kontrol Uygulaması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.21.0.GGM.0.11.00.00-724.01/

Konu   :Irak’ın Sevk Öncesi Uygulaması

17.05.2012 / 11397

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 16.05.2012 tarihli ve 620000898 sayılı yazının bir örneği ilişikte yer almakta olup; Irak'a ihracat yapan firmalara, yetkili gözetim şirketleri Bureau Veritas ve SGS'den Uygunluk Sertifikası alınmasının hatırlatılması gereğini rica ederim.

Ömer Faruk ŞAH

Bakan a.

Daire Başkanı

EK: 1 adet yazı

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.19.0.ÜGD.0.01.724.01

Konu   :Irak - Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması

16.05.2012 / 620000898

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Malumları olduğu üzere, Merkezi Irak hükümeti tarafından 1 Temmuz 2011 itibariyle yürürlüğe konulan ithalatta sevk öncesi inceleme uygulaması, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından da 1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle başlatılmış bulunmaktadır.

Uygulamaya ilişkin ihracatçı firmalarımız için düzenlenen bilgilendirme toplantılarına ve duyurulara rağmen Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, çok sayıda firmanın ürünlerinin belirlenen Gözetim Şirketlerinden Uygunluk Sertifikası alınmaması nedeniyle Irak sınırında kaldığı anlaşılmaktadır.

Sevk öncesi inceleme uygulamasının geçiş döneminde en az sıkıntı ile atlatılabilmesini teminen, Irak'a ihracat yapılan gümrüklerde çıkış işlemi yapan ihracatçılara, yetkili gözetim şirketleri Bureau Veritas ve SGS'den Uygunluk Sertifikası alınması gerektiği, aksi halde Irak gümrüklerinde sıkıntı yaşanabileceği hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Bakan a.

Mehmet CÖMERT

Genel Müdür