İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinin İsmi ile Kurucu ve İşleticisi Şirketin Unvanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı : 2011/1836   15.06.2011-27965 Resmi Gazete

             Ekli “İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinin İsmi ile Kurucu ve İşleticisi Şirketin Unvanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 22/4/2011 tarihli ve 16395 sayılı yazısı üzerine, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGESİNİN İSMİ İLE KURUCU VE İŞLETİCİSİ ŞİRKETİN UNVANININ YENİDEN BELİRLENMESİNEcİLİŞKİN KARAR

MADDE 1 ‒ 2/3/1992 tarihli ve 92/2778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 22/2/1999 tarihli ve 99/12466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ismi yeniden belirlenen "İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi"nin ismi, "İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi" olarak, söz konusu Bölgeyi kurmaya ve işletmeye yetkili "DESBAŞ-İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi"nin unvanı, "DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

2/3/1992 Tarihli ve 92/2778 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/3/1992

21176

 

22/2/1999 Tarihli ve 99/12466 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/1999

23632

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909498 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909498 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?