İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat 2010/3)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 26.03.2010-27533 Resmi Gazete
İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT 2010/3)
             MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur.
             Yürürlük
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266486 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266486 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?