İstisnai Kıymetle Beyan

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407/165.01

Konu   :İstisnai Kıymetle Beyan

 

 

21.08.2014 / 2287534

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi       :10.7.2014 tarihli ve 1536581 sayılı yazımız.

 

İstisnai kıymetle beyan uygulaması ile ilgili ilgide kayıtlı yazımızın dağıtımının yapılamadığı anlaşıldığından ilişikte tekrar gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

                                    GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “İstisnai kıymetle beyan” başlıklı 53 üncü maddesinin birinci fıkrası; “Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine;

b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın,

c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyanın,

ç) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın,

Gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.”

Aynı maddesinin ikinci fıkrası; “…Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumlarda yükümlülerin, anılan kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idarelerine sunmaları gerekir.” denilmektedir.

Söz konusu sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisinin ilgili serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte sunulması mümkün olduğu gibi, ilgili beyannamelerde irtibat sağlanması kaydıyla firma dosyasına yüklenmesi suretiyle sunulması da mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293455 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293455 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?